Breaking News
 |  | 

Gry

Jak działają loterię fantowe?

img-responsive

Organizacja loterii fantowej :

Nie jest to nic trudnego, śmiem rzec że zorganizowanie takiej loterii fantowej jest bardzo proste. Jedyną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę, to normy prawne takiej zabawy. Lepiej chwile spędzić na zapoznaniu się z formą prawną tego rodzaju zabawy. Jednym z najważniejszych elementów zgłoszenia loterii jest regulamin, który określa:

1) nazwę loterii
2) nazwę organizatora
3) organ przyjmujący zgłoszenie loterii
4) obszar, na którym będzie organizowana loteria
5) miejsce i termin losowania nagród
6) liczbę losów przeznaczonych do sprzedaży oraz ich cenę
7) sposób prowadzenia i zapewniania prawidłowości losowania
8) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Regulamin musi mieć także zapisany o celu społecznie użytecznym, na który zostanie przeznaczony dochód z loterii, sposób i termin ogłaszania wyników, miejsce i termin wydawania wygranych, tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń oraz liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody. O każdej zmianie w regulaminie gry powinniśmy poinformować urząd celno-skarbowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmian.

Obowiązki po zakończeniu loterii:

Po przeprowadzeniu loterii fantowej, w ciągu 30 dni organizator ma obowiązek poinformować urząd celno-skarbowy o przeprowadzonej loterii, poprzez przesłanie wykazu wydanych wygranych nagród rzeczowych. Organizator również musi poinformować urząd celno-skarbowy o tym że ma zamiar zniszczyć losy.

Organizacja loterii fantowej nie jest czymś trudnym do zorganizowania. Ludzie na koncertach, festynach czy różnych innych imprezach bardzo chętnie korzystają z tego typu rozrywki. Jest to zabawa która może przynieść mnóstwo korzyści i dzięki takiej zbiórce pieniędzy osoby potrzebujące mogą skorzystać. Loterie stają się coraz bardziej popularne i ludzie z miłą chęcią z nich korzystają. Wygrane fanty kuszą ludzi do spróbowania szczęścia w konkursach. Trzeba jednak pamiętać o tym że ta gra polega tylko i wyłącznie na szczęściu.

dzialaja-loterie-fantowe

ABOUT THE AUTHOR